و این هفت شگفت انگیز ….

و این هفت شگفت انگیز ….

 

فلسفه هفت سین از دوران باستان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ریشه در افکار و اندیشه های مردم در آن زمان داشته است. عدد هفت که جمع سه و چهار است نزد ریاضیدانان به سبب شکل هندسی مثلث و مربع که اشکال هم گن و کامل به شمار می آیند نمایان گر کمال و شکلی نمادین به مفهوم کثرت و تکامل است.هنگامی که از عدد 7 یا 7 هزار سخن می رانیم معنای زیاد بودن را مدنظر داریم .در میان اقوام هند و اروپایی و همچنین هنر و ایرانی این عدد خوش یمن و مبارک تلقی شده و در اساس نقش این عدد در فرهنگ ملت ها نقشی مثبت است.

واقعیت های طبیعی مشاهده ها و تجربه های مردم در گذر زمان، نقش ادیان الهی و باورهای دینی مردم در توجه ویژه به عدد هفت بسیار اساسی است و از همین روست که قرن هاست این آئین ها جایگاهی ویژه دارد. این مؤلفه ها در چیدن و آراستن سفره های هفت سین نیز نقش زیادی داشته است.با نگاهی گذرا بر کتب الهی و با ورود مردم و همچنین هنر معماری، موسیقی، خط و نیز ادبیات ملل نشان می دهد که عدد هفت تا چه حد مورد توجه ویژه قرار دارد. در برخی از آیه ها و سوره های قرآن نیز از عدد 7 استفاده شده است و بسياري نیز قرآن را متشکل از 7 موضوع دانسته اند.به طور مثال مناسک حج 7 مرحله دارد و نخستین قاریان نیز 7 نفر بوده اند. پیشینیان ما نیز آسمان را دارای هفت طبقه دانسته اند و به زمین هفت اقلیم می گفته اند که دارای هفت دریا بوده است.مهم ترین نکته در مورد عدد 7 این است که خلق جهان را در 6 مرحله توصیف کرده اند که در روز هفتم که پایان خلق جهان بوده است به نیایش و جشن و سرور می پرداخته اند.وجود خوشه ستارگان یا خواهران هفت گانه و همچنین تکامل جنین در هفت ماهگی و رویش دندان کودک در هفت ماهگی از مواردی است که اهمیت عدد 7 را نشان می دهد.باورهای ملت ها نیز نمایانگر توجه به عدد 7 و نقش آن است که برای مثال باید به اعتقاد مصریان به هفت رکن قدرت اشاره کرد.در موسیقی سنتی ایرانی نیز هفت دستگاه وجود دارد، بین اقوام هند و اروپایی و نیز ایرانیان و هندوان عدد 7 خوش یمن و مبارک تلقی شده است و به خاطر همین است که در فرهنگ ایرانی ما که بنیانش بر باورهای دینی استوار است در سفره عید هفت سین چیده می شود.

برخی از محققان معتقدند که پیش از اسلام در این سفره هفت شین می چیدند مثل شمع و شیرینی و شیر و شهد و شربت و شاهدانه اما قرن هاست که در سفره عید هر ایرانی هفت گونه خوردنی و سبزه که حرف نخست آن سین است چیده می شود و آن چنان که پیداست اکنون سخن بر سرحرف نیست بلکه محتوا و نمادهایی که در سفره هست از اهمیت برخوردار است، با فرا رسیدن سال نو، سفره مبارک هفت سین را می گسترانیم سفره ای از 7 گونه گیاه و دانه و خوردنی دلپذیر، آب و آئینه، شمع و چراغ، نقل و نبات و گل و سبزه در آن می نهیم، کتاب آسمانی خود را می گشائیم و در لحظه حلول سال نو در برابر سفره ای از برکت الهی و به امید رونق و بهبود و معیشتی بهتر و از همه مهمتر جاودانگی سلامتی خود و خانواده و عزیزان دست به دعا بر می داریم.

گرد آورنده : الهام فتحعلی زاده

منبع : باشگاه خبرنگاران

 

نظرات کاربران
فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی