در سال 2018 در زمینه ی آی تی چه خبر است؟

در سال 2018 در زمینه ی آی تی چه خبر است؟

سال 2018 در رشته آی تی چه ارمغانی برای ما خواهد داشت؟ به زودی شبکه ی گارتنر پیش بینی سالانه خود را ارائه خواهد داد که در آن بهترین و درخشانترین ایده ها بصورت عباراتی ارائه و بیان می شوند که حاکی از بروز تغییری بزرگ و قدرتمند هستند. چشم انداز این ایده ها رو به سوی 4 یا 5 سال آینده بوده و برای تهییج و تحریک اذهان و افکار طراحی می شوند. هیچکس واقعا به یک پیش بینی خسته کننده و ملال آور توجهی نمی کند.
سال 2018 نیز با تغییر بزرگی همراه خواهد شد. ابتدا عواملی باعث رشد اقتصادی می شوند. از جمله تجارت الکترونیک در نهایت راهی به سوی تجارت دیجیتال می یابد. و بازاریابی دیجیتالی می شود.
زیرساخت های بزرگ ، ابرحجم، اما خسته کننده هستند؟در حال حاضر، تجارت الکترونیک چند کاناله در پروسه ی دیجیتالی شدن است، و ادامه خواهد یافت تا از نظر جهانی گسترش یابد و به طور فزاینده تنها بصورت مدلهای معمول خرده فروشی به کار گرفته شود. رشد دیجیتال مقوله ای مهم و قابل توجه است. بازاریابی، که رابطه ی بسیار نزدیکی با تجارت الکترونیک دارد، اما بدون معامله ی مالی و مشخصات سفارش پذیری است، سرمایه های قابل توجهی را مرتبط با داده، تجزیه و تحلیل داده جذب خواهد کرد. اطمنیان به داده، یا فقدان آن و نحوه ی حل و کار کردن با آن، در سال 2018 از مسائل پیش رو و مهم خواهد بود.
ابرحجم، که اشتباها با مقوله ی زیرساخت فقط (ذخیره و الحاقیه) مرتبط است، تنها بخش بزرگ مصرفی خواهد بود. بعدها در سال 2018 شرکت ها در نهایت مشاهده خواهند کرد که چه لااس (آزمایشگاه تحلیل و طراحی سیستمها) هایی بیشتر مورد توجه بخش فناوری اطلاعات (آی تی) و کمتر مورد توجه واحدهای تجاری قرار می گیرند؛ آنها به دنبال پیشنهادهای پخته تری هستند که پروسه ها و تحلیل های تجاری را پشتیبانی خواهند کرد، اما در مقیاس های ابرحجمی هنوز خام هستند.
پذیرش گسترده ی نرم افزارها و برنامه های کسب و کار ابر حجمی و چندگانه که پشتیبانی کننده ی نوآوری و تمایز باشند ، هنوز اندازه ی مکفی از آنها موجود نیست، هرچند سااس (پشتیبانی استاندارد فرایند کسب و کار) و پااس (پشتیبانی فرایند سفارشی سازی کسب و کار) در سال 2018 رشد چشمگیری خواهد داشت.
امید است که در این راستا، سال 2018 سالی پر از موفقیت، صلح، و سود و مفنعت باشد.

نظرات کاربران
فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی