توسعه ….

توسعه ….

توسعه ….
قسمت اول :
تعاریف و ضرورت ها
توسعه، مفهومی عمومی است و هر فردی با تجربه و آگاهی خود، برداشتی از این مفهوم دارد. یکی از مشتقات توسعه، توسعه کسب و کار است که چندسالی است در ایران جدی‌تر پیگیری می‌شود. توجه صاحبان کسب و کار و تجارت از یک‌سو و متخصصان حوزه کسب و کار از سوی دیگر، به فراگیر شدن این مفهوم انجامیده است.
قصد داریم با نگاه کاربردی و متناسب با نیازهای سازمان طرفه‌نگار و شرکت‌های تابعه مطالبی را پیوسته ارایه کنیم تا به حل برخی از مسائل سازمانی بیانجامد. امیدواریم عمل‌گراییِ بیش از پیش شما همکاران، یکی از آثار نشر مطالب باشد.
فرآیند توسعه کسب و کار، الگوهای مختلفی دارد. مدلی که اینجا طرح می‌شود «تجربی-تئوری» است و برای سازمانِ طرفه‌نگار تدارک و تحلیل می‌شود. ضمناً این مدل، ضرورت‌های توسعه کسب و کار را مدنظر قرارداده و تحلیل وضع موجود یا مقایسه با وضع مطلوب را جست‌وجو نمی‌کند. همچنین منظور، «واحد توسعه کسب و کار» نیست.

احتمالاً یکی از مدل‌هایی که نیاز توسعه کسب و کار را برطرف می‌کند به شکل فوق است. ماژول‌هایی که در این مدل مشاهده می‌شود برای تحقّق توسعه کسب و کار، کاربرد مشخصی دارند که به‌ترتیب به‌آنها می‌پردازیم:
بـرنامه‌ریزی:
1. ماژولی است که شامل گونه‌های مختلفی با تمرکز بر SWOT سازمان‌ تجاری است. همه برنامه‌ها از سطح استراتژیک تا عملیاتی، مدیریت وقایع داخلی و خارجی (تا حد ممکن) را جست‌وجو می‌کنند.
2. مهم‌تر از برنامه‌ریزی، کنترل‌های مدیریت (MCS) هستند. کنترل‌های مدیریت، لزوماً به‌معنای کنترل‌های وابسته به سطوح مدیریتی سازمان نیستند بلکه کنترل‌هایی از جنس مدیریت فرآیند هستند. در بخش کنترل‌ها لازم است مراکز مسؤلیت، به‌روشنی مشخص باشند و انتظارات مالکان (ذی‌نفعان) به‌هر شکلی که ترسیم شده (پروژه، طرح، برنامه، فعالیت، سیاست، خط مشی، …) برای مجریان شفاف، قابل فهم و قابل اندازه‌گیری باشد.
3. از سوی دیگر گسستگی فرآیند برنامه‌ریزی از ذی‌ربطان آن، شکست برنامه‌ها را در پی دارد. تجربه نشان می‌دهد برنامه‌ریزی، فرآیندی از هر سوی سازمان که باشد (بالا به پایین یا پایین به بالا) با یک معیار سنجیده می‌شود: آیا مشارکت ذی‌ربطان را در تدوین و شکل‌گیری به‌همراه داشته است؟
4. جلب مشارکت ذی‌ربطان برنامه‌ها در مرحله تدوین، مهارتی آموختنی است و مدیران به یادگیری آن توجه می‌کنند. در بسیاری از سازمان‌های تجاری، واحدهای مستقل برنامه‌ریزی عهده‌دار این مسؤلیت هستند و عموماً فرآیند برنامه‌ریزی را به‌عنوان یک مسؤلیت در واحد خود می‌بینند؛ هرچند مرکز مسؤلیت ایشان هستند اما برنامه، نقشه کارهایی است که مجریان عهده‌دار اجرای آن هستند و ضروری است که در تدوین آن مشارکت مؤثر داشته باشند.
5. برنامه‌ها در تمام سطوح باید قابل اندازه‌گیری باشند تا مدیریتشان ممکن شود. تدوین کیفی برنامه‌ها، ترجمه‌ای کمّی هم نیاز دارد چرا که سطوح عملیات با معیارهای قابل لمس و محاسبه سروکار داشته و انتظار دارند اجزای برنامه قابل تجسم باشد. آنچه را که نتوان تجسم کرد در اجرا و پیاده‌سازی چالش‌های بیشتری دارد.
6. نقش تصمیم‌گیران در برنامه، صرفاً تدوین برنامه نیست. اعتباردهی به برنامه و حمایت از آن، سهم قابل توجهی از تحقّق برنامه را دربرمی‌‌گیرد. همچنین، کنترل‌های مدیریت در سطوح تصمیم‌گیران، اهمیت و حساسیت بیشتری دارد.
7. کمتر برنامه‌ای بدون خطا تدوین می‌شود در نتیجه لازم است در دوره‌های مشخصی، موردبازنگری قرار گیرد. یکی از اصلی‌ترین چالش برنامه‌ریزان و راهبران برنامه، تشخیص زمان مناسب بازنگری برنامه است.
8. مدیران، تضمین‌کننده اجرای برنامه هستند پس مراکز مسؤلیت در برنامه‌ها مدیران هستند نه کارشناسان. آنچه مدیران نیاز دارند «اختیار» نیست بلکه «هماهنگی» بیشتر است.
9. برنامه‌ها با تمرکز مناسبی برروی منابع موردنیاز، تدوین نمی‌شوند. منظور از منابع عبارت است از: پول، تجهیزات و منابع انسانی. محاسبه کمی منابع موردنیاز و اعمال آن در زمان تدوین برنامه به صورت جزیی موردنیاز است چرا که اعداد بودجه در سطوح کلان معمولاً مشخص می‌شوند. کنترل و پایش دائمی منابع تخصیصی پس از شروع برنامه، از جمله چالش‌های مدیران است که احتمالاً از برآوردهای تقریبی یا شیوه تخصیص یا مبانی محاسباتی ناشی می‌شود.
10. اعمال ضرایب اهمیت و اولویت در برنامه‌ها، به‌واقعی‌تر شدن اجرا منجر می‌شود یعنی شروع همزمان برخی از فعالیت‌‌‌ها و پروژه‌ها، منابع تخصیصی بیشتری را طلب کرده و اینرسی بیشتری در شروع حرکت تولید می‌کند. مناسب است در فاز برنامه‌ریزی به اولویت (زمان‌بندی انجام یا همزمانی‌‌ها) و اهمیت (میزان اثرگذاری بر تحقّق اهداف تعیین شده) توجه شود تا محدودیت منابع در انجام برنامه، به بحران تبدیل نشود.
ادامه دارد ….

به کوشش: محمدمهدی واحدی
واحد توسعه کسب و کار

نظرات کاربران
فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی