اطلاع رسانی

توسعه ….

توسعه …. قسمت اول : تعاریف و ضرورت ها توسعه، مفهومی عمومی است و هر فردی با تجربه و آگاهی خود، برداشتی از این مفهوم دارد. یکی از مشتقات توسعه، توسعه کسب و…

ماندگاری با نام نیکو

نام محصول ، خدمت یا شرکت شما تا چه اندازه اهمیت دارد؟ یکی از ابتدایی ترین و اصلی ترین فرآیند های شکل گیری کسب و کار ها، فرآیند نام گذاری است، چرا که آغازگری اس…

تئوری شش درجه جدائی

در اواخر سال ١٩۶٠ روانشناسی بنام ستنلی میلگرم دست به تجربه ای زد که هدف از آن یافتن پاسخ برای مسئله ای با عنوان “جهان کوچک” بود. صورت مسئله در واقع…

شیوه های ارزش آفرینی شرکت مادر در شرکت های زیر مجموعه(بخش نخست)

1. مقدمه قرار گرفتن زیر چتر سازمان مادر برای شرکت های زیرمجموعه وقتی ارزشمند است که سبب گردد شرکت های زیر مجموعه عملکرد بهتری داشته باشد و شرکت مادر بیش از هزی…

ارزش آفرینی شرکتهای مادر

بخش دوم در شماره گذشته به نقش ارزش آفرینی شرکت های مادر پرداختیم . ضمن توصیف مدل ها تعاریف و مستندات از ارزش گذاری را از نظر گذراندیم . در این شماره مدل ها را …

تاثیر گل و گیاه روی حالت روحی افراد

به طراوت و زیبایی گل … طبیعت و زیبایی های آن همواره الهام بخش بشر برای خلق آثار بدیع و تلطیف روح و روان است . دامان سبز طبیعت مأمنی برای فرار از هیاهوی د…

فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی