ارزش آفرینی شرکتهای مادر

ارزش آفرینی شرکتهای مادر

بخش دوم
در شماره گذشته به نقش ارزش آفرینی شرکت های مادر پرداختیم . ضمن توصیف مدل ها تعاریف و مستندات از ارزش گذاری را از نظر گذراندیم . در این شماره مدل ها را به تفکیک مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :
1. الگوهای ذهنی شرکت مادر
مدیران شرکت مادر برای تفسیر اطلاعات از الگو های ذهنی بهره می گیرند که از تجربیات مدیریتی آن ها نشات گرفته است. نوع برداشت مدیران شرکت مادر، از فرصت های بهبود در شرکت های زیرمجموعه بر اساس این الگوها شکل می گیرد.
الگوهای مذکور منعکس کننده ارزش ها و اهداف کلان شرکت مادر هستند. به همین دلیل الگوهای ذهنی غالب در شرکت مادر (الگوهای ذهنی افراد ذی نفوذ و یا الگوهای مشترک و مورد تاکید تمامی مدیران) به عنوان یکی از وجوه متمایز کننده شرکت مادر به شمار می روند.
1.1. ساختارها، سیستم ها و فرآیندها
منظور از ساختارها، سیستم ها وفرآیندها، مکانیزم هایی است که ارزش آفرینی از طریق آنها انجام می گیرد. تعداد سطوح سلسله مراتب وجود یا عدم وجود ارتباطات ماتریسی، سیستم های منابع انسانی، فرآیندهای بودجه بندی و برنامه ریزی، سیستم های تخصیص منابع مالی،ساختارهای تصمیم گیری، سیستم های قیمت گذاری انتقالی و سایر مکانیزم ایجاد ارتباط و هماهنگی همگی در این حوزه مطرح می شوند.
شناخت نحوه طراحی این ساختارها و فرایندها و تاثیرات ناشی از آن ها در عملکرد موفق شرکت مادر نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
1.2. خدمات واحد های تخصصی و منابع شرکت مادر
مقصود از خدمات، واحد های مختلف و دارایی هایی هستند که مدیران در شرکت مادر جهت خلق ارزش از آن بهره می گیرند.
برخی از شرکت های مادر واحدهای متعدد و بزرگی را جهت ارائه خدمت به شرکت های زیر مجموعه در خود جای می دهند و برخی دیگرتلاش می کنند تا چنین واحدهایی را به حداقل ممکن کاهش دهند. هم چنین منابعی نظیرحقوق امتیاز ثبت شده نام تجاری، ارتباطات خاص دولتی یا دسترسی به دارایی ها و منابع مالی را نیز می توان در زمره ویژگی ها و خصوصیات شرکت مادر طبقه بندی نمود.

1.3. کارکنان و مهارتها
شرکت های مادر به واسطه دارا بودن کارکنانی با توان مندی های خاص، قادر به خلق ارزش هستند. به دلیل کوچک بودن شرکت های مادر معمولا این شرکت ها توسط مجموعه ای از افراد با ویژگی های شخصیتی و حرفه ای منحصر به فرد و برجسته در سطوح مدیریتی و کارشناسی اداره می شوند. از این رو کارکنان یکی از مهم ترین خصوصیات شرکت های مادر به شمار می روند.
1.4. قرار داد عدم تمرکز
قرارداد عدم تمرکز، موضوعاتی را که شرکت مادر عملکرد و تصمیمات شرکت های زیر را در خصوص آن ها تحت تاثیر قرارمی دهد و همچنین موضوعاتی که تصمیم گیری در خصوص آن ها کاملا به مدیران شرکت های زیر مجموعه تفویض می شود را مشخص می کند. بخشی از این موارد در قالب حدود اختیارات تعیین شده، شرح شغل ها و بیانیه های رسمی مطرح می شود و بخش دیگر در فرهنگ سازمان نهفته هستند. بر اساس این توافقات شرکت مادر به صورت ضمنی برخی حقوق را به مدیران شرکت های زیر مجموعه اعطا می کند.
2. خصوصیات شرکت های زیر مجموعه
به منظور درک میزان انطباق موجود میان شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه لازم است تا ویژگی ها و خصوصیات کسب و کارها و شرکت های زیر مجموعه مورد بازنگری و در صورت لزوم اصلاح قرار گرفته و سپس دو ویژگی زیر در مورد شرکت های زیر مجموعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
2.1. فرصت های ارزش آفرینی توسط شرکت مادر
شرکت مادردر هر یک از شرکت های زیر مجموعه با توجه به شرایط خاص آن ها فرصت های متفاوتی جهت ارزش آفرینی دراختیار دارد. از جمله عواملی که به پیدایش فرصت های ارزش آفرینی برای شرکت مادر منجرمی شوند می توان به :ضعف تیم مدیریت شرکت ها، تعارض میان منافع مدیران شرکت های زیرمجموعه و سایر ذی نفعان، کمبود توانمندی های تخصصی در شرکت ها و هم چنین وجود ارتباطات بالقوه متنوع و منحصر به فرد جهت خلق ارزش را برای شرکت مادر اشاره نمود.. به منظور ارزیابی میزان هماهنگی و انطباق موجود میان شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه لازم است تا مشخص شود که آیا امکان استفاده از فرصت های شاخص موجود در هر یک از شرکت های مورد نظر توسط شرکت مادر وجود دارد یا خیر.

2.2. عوامل کلیدی موفقیت
برای ارزش آفرینی وجلوگیری ازتخریب ارزش لازم است تا خصوصیات شرکت مادر با عوامل کلیدی شرکت های زیر مجموعه هماهنگی داشته باشد. به عنوان مثال: تاکید الگو های ذهنی مدیران شرکت مادر بر پیشرو بودن در حوزه تکنولوژی، کاملا با شرایط شرکتی که درآن دارا بودن تکنولوژی پیشرفته به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت به شمار می رود، تناسب دارد.
شناسایی، درک و ارزیابی ماهیت هماهنگی و انطباق موجود میان شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه آن از جمله مه مترین موضوعاتی است که در مبحث استراتژی کل شرکت به آن پرداخته می شود.
همان گونه که کسب مزیت رقابتی به عنوان یک هدف، تحلیل های استراتژیک را هدایت کرده و مبنایی جهت ارزیابی برنامه های اجرایی مختلف فراهم می آورد، مزیت رقابتی ایجاد شده توسط شرکت مادر نیز نقش مشابهی در ارتباط با استراتژی کل شرکت ایفا می کند و باید به عنوان مبنای قضاوت در خصوص استراتژی های مختلف کل شرکت به کار گرفته شده و راهنمایی جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح کل شرکت باشد.
ادامه دارد ………..
به کوشش:سعیده خرازی
واحد توسعه کسب و کار
(منابع در قسمت پایانی ارائه خواهد شد )

نظرات کاربران
فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی